ondansetron | Apotheek.nl (2023)

ondansetron | Apotheek.nl (1)

Apotheek.nlAlles over medicijnen. Betrouwbare informatie van de apotheker.
 • Medicijnen
 • Zorg van de apotheker
 • Over Apotheek.nl
 • Vind een apotheek
 • Video's
 • Actueel
 • Vaccineren
 • Corona
 • Installeer de app
 • Mijn downloads

MedicijnenZofran

Werkzame stof: ondansetron

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof ondansetron.

ondansetron | Apotheek.nl (3)ondansetron | Apotheek.nl (4)

MedicijnenZofran

Werkzame stof: ondansetron

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof ondansetron.

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?

VolwassenenKinderen

Informatie in het Oekraïens over ondansetron; нформація українською мовою про ондансетрон

Lees de rubriek "Belangrijk om te weten over dit medicijn" in het Oekraïens.

Читайте розділ “Важливо знати про цей препарат” українською мовою.

(Video) When to use Ondansetron, also known as Zofran | Must Know Medications (Nursing School Lessons)
  • Ondansetron zorgt dat u minder het gevoel heeft om te moeten overgeven en het maakt uw poep steviger.
  • Bij erg misselijk zijn en overgeven of om dit te voorkomen, zoals bij behandeling van kanker, na een operatie of tijdens de zwangerschap. Soms bij prikkelbaredarmsyndroom met diarree.
  • De injectie werkt binnen een kwartier.
  • Tabletten en drank werken binnen 1 tot 2 uur. Ze werken 6 tot 8 uur lang.
  • De zetpillen werken binnen 5 tot 6 uur en werken 1 dag lang.
  • U neemt dit medicijn meestal 1 tot 2 uur voor de chemokuur of bestraling 1 keer in. Op de volgende dagen neemt u de tabletten of drank 2 of 3 keer per dag in. De zetpil gebruikt u op de volgende dagen 1 keer per dag. U gebruikt dit medicijn meestal niet langer dan 5 dagen per chemokuur of bestraling.
  • U kunt hoofdpijn, maagdarmklachten, een gevoel van warmte en opvliegers krijgen. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.
  • Bent u zwanger en wilt u dit medicijn gebruiken tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap? Vraag aan uw apotheker of arts of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan in deze periode slecht zijn voor de baby in uw buik.
  • Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

  Openbaar apotheker

  • Ondansetron werkt tegen misselijkheid en braken door chemotherapie of bestraling en na operaties.

   Artsen schrijven het voor bij misselijkheid en braken door chemo, bestraling of operatie en soms bij misselijkheid en overgeven tijdens de zwangerschap of in de laatste levensfase (palliatieve zorg).

   Artsen schrijven het soms ook voor bij prikkelbaredarmsyndroom met diarree.

   • Oorzaak
    Misselijkheid en braken ontstaan doordat het braakcentrum in de hersenen wordt geprikkeld. De prikkels kunnen vanuit de hersenen afkomstig zijn of van de maag en darmen.

    Werking
    Ondansetron blokkeert de prikkeling van het braakcentrum in de hersenen. Bovendien remt het de prikkelende stoffen op de zenuwen rond de darm. Hierdoor nemen misselijkheid en braakneigingen af.

    Behandeling
    Artsen schrijven ondansetron voor bij ernstige misselijkheid en braken door chemotherapie of na operaties. Het middel kan ook vóór de behandeling worden gebruikt om misselijkheid te voorkomen. Soms schrijven artsen het voor bij misselijkheid en overgeven tijdens de zwangerschap, als andere medicijnen niet voldoende werken.

    Effect

    • Injectie: de werking begint binnen een kwartier.
    • Tabletten en drank: de werking begint binnen 1 tot 2 uur en houdt 6 tot 8 uur aan.
    • Zetpillen: de werking begint binnen 2 uur en houdt een dag aan.
    Lees meer over Misselijkheid en braken
    • Palliatieve zorg is de verlichting van lichamelijke en geestelijke ongemakken in de laatste levensfase bij ongeneeslijk zieke mensen.
     In die laatste levensfase kunnen klachten ontstaan zoals misselijkheid en braken. Als deze misselijkheid het gevolg is van het uitvallen van de nieren, of als andere medicijnen tegen misselijkheid onvoldoende helpen, kan de arts ondansetron voorschrijven. Hierdoor neemt de misselijkheid af.

     Lees meer over Klachten in de laatste levensfase (palliatieve fase)
     • Verschijnselen
      Bij het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) heeft u voor een lange tijd last van darmkrampen. Dit zijn pijnlijke samentrekkingen van de darmen die ontstaan als er voedsel langs de darmen komt. Ook kunt u last hebben van winden laten, afwisselend verstopping of dunne ontlasting (diarree), een opgezette buik of slijm bij de ontlasting.

      Oorzaak
      De precieze oorzaak is nog onbekend. Wel is bekend dat voedsel en stress een rol kunnen spelen.

      Behandeling en effect
      Door vezelrijke voeding te gebruiken, voldoende te drinken, voldoende te bewegenen stress te voorkomen, kunnen de klachten minder worden. Als u veel last heeft van diarree, kan uw arts ondansetron voorschrijven.

      Ondansetron zorgt ervoor dat u minder aandrang voelt. Ook zorgt het voor dat uw ontlasting steviger wordt. Ondansetron helpt niet tegen de pijnklachten bij prikkelbaredarmsyndroom.

      Lees meer over Prikkelbaredarmsyndroom
     • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

      De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

      Bij tabletten, zetpillen en injecties

      Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

      • Hoofdpijn

      Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

      • Maagdarmklachten, zoals verstopping.

       Zeer zelden diarree en buikpijn.

       (Video) Ondansetron Mnemonic for Nursing Pharmacology (NCLEX)
      • Warmtegevoel en opvliegers.

      • Alleen bij zetpillen: branderig gevoel na inbrengen.

       Dit verdwijnt weer snel.

      • Alleen bij de injectie of infuus: reacties op de injectieplaats, zoals pijn, zwelling, branderigheid, roodheid en jeuk op de plaats van de injectie of het infuus.

      Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

      • Bewegingsstoornissen. De verschijnselen kunnen lijken op de verschijnselen die optreden bij de ziekte van Parkinson: stijve spieren, beven, moeite met lopen of praten, rusteloosheid en plotselinge spiertrekkingen.

       Als u dit merkt, waarschuw dan uw arts.

      • Pijnlijk en drukkend gevoel op de borst en hartkloppingen. Neem bij deze klachten onmiddellijk contact op met een arts.
       U heeft ook meer kans op hartritmestoornissen. U kunt dan last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het verlengde QT-interval.
       Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

      • Tragere hartslag of lage bloeddruk. U merkt dat aan duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd.

       Dit kan vaker ontstaan na de injectie in de ader. Indien u hier last van blijft houden, raadpleeg dan uw arts.

      • De hik

       Indien u hier last van blijft houden, raadpleeg dan uw arts.

      • Psychische klachten, zoals depressieve gevoelens.

       Overleg met uw arts, als u dit merkt.

      • Wazig zien, dubbelzien en tijdelijk niets kunnen zien.

       Deze verschijnselen verdwijnen weer, meestal binnen twintig minuten.

      • Serotoninesyndroom, een ernstige bijwerking met verschijnselen zoals trillen, beven, bewegingsdrang, spiertrekkingen, opgewondenheid, verwardheid, angst, koorts, zweten, versnelde hartslag en een verminderd bewustzijn.

       Er is bij deze verschijnselen niet altijd sprake van het serotoninesyndroom. Sommige van deze bijwerkingen kunnen ook bij uw ziekte horen of vanzelf weer weg gaan. Raadpleeg bij twijfel wel uw arts, omdat het een ernstige bijwerking is. Vertel ook aan mensen uit uw naaste omgeving over deze bijwerkingen, omdat u ze door de verwardheid en het verminderde bewustzijn mogelijk niet altijd merkt. Zij kunnen dan contact opnemen met de huisarts.

      • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dat aan huiduitslag, galbulten of jeuk.

       Raadpleeg dan uw arts.
       In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan een of meer van de volgende verschijnselen: koorts, ernstige benauwdheid, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, ademhalingsproblemen, flauwvallen, blaren op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen.
       Stop in deze gevallen met het gebruik en waarschuw meteen een arts of ga naar de Eerstehulpdienst.
       Als u overgevoelig bent, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dat door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

      Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.

      Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld.Ik wil een bijwerking melden

      • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
       Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
       Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
       Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen

       • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

        Hoe?

        • Tabletten: neem de tablet in met een half glas water.
        • Smelttabletten ('Zydis'): druk de smelttablet niet door de folie heen, want hierdoor kan de smelttablet stuk gaan. Trek de folie eerst weg aan de achterkant van de strip en haal de smelttablet daarna uit het vakje. Laat de smelttablet op de tong smelten en slik dan door.
        • Zetpillen: de zetpil in de anus brengen. Het maakt daarbij niet uit of u de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. Als u zetpil met een beetje water bevochtigt, kunt u hem wat makkelijker inbrengen.
        • Drank: schud de fles voor gebruik. Meet de juiste hoeveelheid af met het maatbekertje of de maatlepel. Drink die hoeveelheid op. Spoel het maatbekertje na met wat water en drink dat ook op.
        • Injectie of infuus: de arts of verpleegkundige dient het medicijn toe in een ader.

        Wanneer?

        Chemokuur
        De behandeling kan beginnen met een injectie of infuus direct voordat u met de chemotherapie start. Soms krijgt u na enige uren opnieuw een injectie. De dag erna gaat u over op tabletten, drank of zetpil.

        Als de chemokuur niet heel erg veel misselijkheid oproept, kunt u ook starten met tabletten, drank of zetpillen.

        • Tabletten en drank: neem de eerste dosis 1 tot 2 uur voor u met de chemokuur start. Indien nodig gebruikt u het op de volgende dagen 2 tot 3 keer per dag. Verdeel deze zo goed mogelijk over dag voor een continu effect.
        • Zetpillen: gebruik de eerste dosis 2 uur voor u met de chemokuur start. Indien nodig gebruikt u de volgende dagen 1 zetpil per dag.

        Bestraling (radiotherapie)
        De behandeling begint met tabletten of drank (1 tot 2 uur voor de start van de bestraling) of zetpillen (2 uur voor de start van de bestraling). Indien nodig kunt u de volgende dagen hiermee doorgaan.

        Operaties
        De behandeling begint 1 uur voor u de narcose krijgt. Het is ook mogelijk dat de injectie wordt toegevoegd aan het infuus van de narcose.

        Hoelang?
        Artsen schrijven dit per chemokuur of bestraling voor maximaal 5 dagen voor.

         • Als u dit middel 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal neemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan 8 uur? Neem de volgende dosis dan wat eerder.
         • Als u dit middel 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal neemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan 4 uur? Neem de volgende dosis dan wat eerder.
         • Als u dit middel 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal neemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan 2 uur? Neem de volgende dosis dan wat eerder.
          (Video) Ondansetron - Mechanism, Pregnancy, and Side Effects
         • autorijden?
          Het kan zijn dat u bewegingsstoornissen heeft door dit medicijn. Heeft u hier last van? Dan kunt u beter niet autorijden.

          alcohol drinken en alles eten?
          Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

          • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje `samenstelling`.

           De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

           • Medicijnen met een verhoogd risico op hartritmestoornissen. Bij combinatie met ondansetron kan een ernstige hartritmestoornis ontstaan. Vooral bij vrouwen of bij mensen die ouder dan 70 jaar zijn of al een hartaandoening hebben. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Mogelijk controleert de arts uw hart met een hartfilmpje. Of schrijft hij een ander medicijn voor. U merkt een hartritmestoornis aan plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Neem direct contact op met uw arts als u dit merkt.
           • Zwangerschap
            Overleg met uw arts. Er zijn veel vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt tijdens de zwangerschap. Een klein risico op een gespleten gehemelte of hartafwijkingen bij de baby is niet uit te sluiten bij gebruik in het eerste trimester. Meld het in elk geval aan uw arts als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Mogelijk kunt u overstappen op een medicijn dat wel veilig is voor het ongeboren kind.

            Borstvoeding
            Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Mogelijk kan de arts u een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat het veilig is voor de baby. Of u kunt de dagen dat u dit medicijn gebruikt de melk afkolven en weggooien en uw baby tijdelijk flesvoeding geven.

            Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

            • Zie voor de gebruiksduur bij 'Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?'. Daarna kunt u gewoon stoppen met het gebruik. Als u eerder stopt met dit medicijn, kan de misselijkheid terugkeren.

             • De werkzame stof ondansetron zit in de volgende producten:

              Zofran

              Zofran zydis

              Ondansetron

              De officiële bijsluiter van de verschillende producten van ondansetron vindt u op: Geneesmiddeleninformatiebank van het CBG.

              • Ja, u heeft een recept nodig.

               Ondansetron is sinds 1990 internationaal op de markt. Het is op recept te krijgen onder de merknamen Zofran en Zofran Zydis en als het merkloze Ondansetron. Het is er als tabletten, smelttabletten ('Zydis'), drank en injectievloeistof.

               Ondansetron in zetpillen is niet te verkrijgen in Nederland. De apotheker kan het laten maken in een ziekenhuisapotheek of andere grootschalige apotheek.

               Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema:Medicijnprijzen en vergoedingen.

               Laatst bijgewerkt op 14-12-2022

               Disclaimer

               Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

               Vond u deze informatie nuttig?

               ondansetron | Apotheek.nl (6)

               (Video) Ondansetron (Zofran) Overview | 4 mg, 8 mg tablets and ODT Uses, dosage and side effects

               Vind een apotheek

               Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

               ondansetron | Apotheek.nl (7)

               Vraag het de webapotheker

               ondansetron | Apotheek.nl (8)

               Vraag het de webapotheker

               Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

               Vraag het de webapotheker

               ondansetron | Apotheek.nl (9)

               Meldpunt medicijnen

               Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

               Informatie wordt bijgewerkt:

               FAQs

               How long does it take for ondansetron to work for nausea? ›

               How to take ondansetron. You can take ondansetron with or without food. It should start to work within 30 minutes to an hour. Ondansetron tablets are available in 2 different forms – tablets or oral disintegrating tablets (also called ODT).

               Why does ondansetron work so well? ›

               Ondansetron is used to prevent nausea and vomiting caused by cancer chemotherapy, radiation therapy, and surgery. Ondansetron is in a class of medications called serotonin 5-HT3 receptor antagonists. It works by blocking the action of serotonin, a natural substance that may cause nausea and vomiting.

               What happens if you take 2 ondansetron 4mg? ›

               Patients taking too much ondansetron (Zofran) can develop a serious and potentially life-threatening condition called serotonin syndrome.

               How long does ondansetron take to work? ›

               Zofran (ondansetron) begins to work within about 30 minutes. It reaches peak blood concentrations in about 2 hours. Zofran's effects can last 8 to 12 hours. The Zofran dosage varies depending on the severity and cause of the nausea and vomiting.

               Can you still vomit after taking ondansetron? ›

               If you vomit within 30 minutes after using this medicine, take the same amount of medicine again. If vomiting continues, check with your doctor.

               Can you still throw up on ondansetron? ›

               Yes, you can still vomit after taking ondansetron (Zofran). Ondansetron (Zofran) is used for the prevention of nausea and vomiting. If you're actively vomiting, it will not work to stop you from throwing up. If you continue to vomit after taking ondansetron (Zofran) you should inform your healthcare provider.

               How effective is ondansetron for nausea? ›

               Ondansetron is one of the medications most commonly used for the empiric treatment of nausea and vomiting. Ondansetron has excellent utility as an antiemetic drug, and it is effective against nausea and vomiting of various etiologies.

               Will ondansetron help with anxiety? ›

               Ondansetron's ability to improve symptoms of depression, anxiety, and hostility among EOA may make an additional contribution to its therapeutic effect.

               How many times a day can you take ondansetron 4mg? ›

               The 4-mg dose is taken again 4 and 8 hours after the first dose. Then, the dose is 4 mg every 8 hours for 1 to 2 days. Children younger than 4 years of age—Use and dose must be determined by your doctor.

               What happens if you take 2 ondansetron? ›

               Taking too much Zofran will increase the risk for side effects such as constipation, heart rate abnormalities, chest pain, and drowsiness. A significant overdose can cause temporary vision loss, severe constipation, light-headedness, and fainting.

               Can I take 8 mg of ondansetron at once? ›

               The recommended oral dose is 8mg taken 1 to 2 hours before chemotherapy or radiation treatment, followed by 8 mg every 12 hours for a maximum of 5 days to protect against delayed or prolonged emesis.

               What happens if you take extra ondansetron? ›

               What happens if I overdose on Ondansetron (Zofran)? Overdose symptoms may include sudden loss of vision, severe constipation, feeling light-headed, or fainting.

               How quickly does Zofran stop vomiting? ›

               How long does it take Zofran to work? Zofran is quickly absorbed into your body. If you're taking oral Zofran, it usually starts working within 30 minutes. However, it may take up to 2 hours to reach its full effects.

               Should I take another Zofran if I threw up? ›

               If you vomit within one hour taking your first Zofran Tablet of each course prescribed to you, you should take the same dose again. If you continue to vomit, tell your doctor.

               Should I retake my Zofran after throwing up? ›

               If your child vomits an ODT dose, do not repeat it.

               Ondansetron ODT is absorbed into the body right away. If your child misses or vomits two doses in a row, please call the clinic.

               What do paramedics give for nausea? ›

               The two phenothiazines commonly used by paramedics are promethazine (Phenergan) and prochlorperazine (Compazine). Phenothiazines exert their antiemetic effect by blocking D2 receptors in the chemoreceptor trigger zone. Additionally, they antagonize histamine and muscarinic receptors, augmenting their antiemetic effect.

               Does ondansetron stop stomach bug? ›

               In conclusion, this RCT found that a long-acting bimodal release oral ondansetron tablet was effective in treating nausea and vomiting from acute gastroenteritis. The drug appeared to work quickly, and benefits from the long acting component extended to 24 hours after tablet administration.

               What does ondansetron do to the brain? ›

               These drugs block serotonin, a chemical in the brain that passes signals between nerves. By blocking serotonin, ondansetron shuts down the “chemoreceptor trigger zone,” the area of the brain responsible for the nausea reflex. Zofran is a widely-used drug, but it may not be right for everyone.

               Can you take ondansetron every day? ›

               Ondansetron may be taken up to 3 times a day for 1 to 2 days after your chemotherapy or radiation treatment is finished. If you are taking this medication on a prescribed schedule, take it regularly in order to get the most benefit from it. To help you remember, take it at the same times each day.

               How long does 4mg of ondansetron last? ›

               Zofran (ondansetron) lasts about eight hours. It begins to work quickly and reaches peak concentration in about two hours. To prevent nausea, the dose is usually repeated eight hours after the first one. Some people continue this Zofran dosage for 1 to 2 days following chemotherapy or radiation.

               Should I take 4mg or 8mg ondansetron? ›

               We conclude that single-dose ondansetron 8 mg is more effective than ondansetron 4 mg in the prevention of PONV after laparoscopic cholecystectomy. This surgery is associated with a high incidence of postoperative nausea and vomiting.

               Can I take 16 mg of Zofran at once? ›

               Adults—16 milligrams (mg) or two 8-mg films taken 1 hour before anesthesia is given. Each film should be dissolved in the tongue before taking the next film. Children—Use and dose must be determined by your doctor.

               What happens if you push ondansetron too fast? ›

               Do not give this medication any faster than recommended or take more than the recommended dose because this may increase the chance of serious side effects such as blurred vision or slowed/irregular heartbeat.

               How often can you take ondansetron 4mg for nausea? ›

               The 4-mg dose is taken again 4 and 8 hours after the first dose. Then, the dose is 4 mg every 8 hours for 1 to 2 days. Children younger than 4 years of age—Use and dose must be determined by your doctor.

               Is 4mg ondansetron effective? ›

               Ondansetron was significantly more effective than placebo in preventing nausea and vomiting.

               How many times can you take Zofran for nausea? ›

               Adults—One 8-milligram (mg) film three times a day. Children—Use and dose must be determined by your doctor.

               Can you take too much ondansetron? ›

               What happens if I overdose on Ondansetron (Zofran)? Overdose symptoms may include sudden loss of vision, severe constipation, feeling light-headed, or fainting.

               How long can you safely take ondansetron? ›

               In these patients, ondansetron is suggested to be administered up to 5 days after chemotherapy or radiotherapy, and one single dose of ondansetron is recommended in prevention of PONV. Granisetron is indicated for prevention of CINV and radiation-induced nausea and vomiting in adults.

               Can you take ondansetron 4 times a day? ›

               The following day you should only take it every 8 hours (3 times a day). If you continue taking ondansetron more frequently than this you are at higher risk of side effects such as constipation, headache, or heart effects.

               Videos

               1. Ondansetron - An antiemetic for chemotherapy induced emesis
               (egpat)
               2. Ondansetron 4mg (Zofran): What is Ondansetron Used For? Uses, Dosage and Side Effects of Ondansetron
               (Medical Videos [ ANIMATED ])
               3. Ondansetron, Metoclopramide, and Loperamide - Medications That Prevent Nausea and Vomiting
               (USMLE pass)
               4. Ondansetron (Zofran) Drug Review
               (Lifestar EMS Training and Education Center)
               5. Ondansetron (Zofran) Nursing Pharmacology Considerations
               (NURSINGcom)
               6. Zofran or Ondansetron
               (wellnowdoctor)
               Top Articles
               Latest Posts
               Article information

               Author: Jerrold Considine

               Last Updated: 02/07/2023

               Views: 6196

               Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

               Reviews: 85% of readers found this page helpful

               Author information

               Name: Jerrold Considine

               Birthday: 1993-11-03

               Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

               Phone: +5816749283868

               Job: Sales Executive

               Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

               Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.